Eng Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS: 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105082019
Eng Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS: 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105082019
Обекти
Център за слънчева енергия

Цялостно изграждане на Център за слънчева енергия с фотоволтаична електроцентрала за собствено потребление и мощност 73,41 kWp в с. Медвен, общ. Котел

Разгъната застроена площ - 2 842 м2
Паркинг за тежкотоварни превозни средства и автомобили с бетонова настилка - 4 100 м2
Фотоволтаични панели - 288 бр. с обща площ 471 м2

Обратно към обекти