Eng Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS: 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105082019
Eng Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS: 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105082019
Обекти
Предприятие за преработка на скариди с ПСОВ

Цялостно изграждане на предприятие за преработка на скариди с пречиствателно съоръжение за отпадни води (ПСОВ) в гр. Айтос

Разгъната застроена площ с хладилни камери - 1 806,47 м2
Паркинг за тежкотоварни превозни средства и автомобили с бетонова настилка - 2 500 м2

Обратно към обекти