Eng Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS: 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105082019
Eng Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS: 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105082019
Обекти
Mодернизиране на кравеферма и фотоволтаична система

Mодернизиране на кравеферма чрез реконструкция на покривa и автономна  фотоволтаична система 16 kWp в с. Левка

Разгъната застроена площ - 1 784 м2
Фотоволтаични панели - 64 бр. с обща площ 106 м2

Обратно към обекти