Eng Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS: 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105082019
Eng Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS: 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105082019
Обекти
Тържище за риба и рибни продукти с фотоволтаична електроцентрала

Цялостно изграждане на тържище за риба и рибни продукти с фотоволтаична централа за собственo потребление и мощност 594,55 kWp в гр. Бургас.

Разгъната застроена площ с хладилни камери - 5 756,10 м2
Паркинг за тежкотоварни превозни средства и автомобили с бетонова настилка - 7 750 м2
Фотоволтаични панели - 2 530 бр. с обща площ 4 133 м

Обратно към обекти