Eng Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS: 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105082019
Eng Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS: 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105082019
За нас
Сертификати Списък на сертификати, удостоверения, лицензи и членства:
- Член на Камарата на Строителите в България
- Член на Германо-Българска индустриално-търговска камара (AHK Bulgarien)
- Член на Бургаската Търговско Промишлена Палата
- Член на Българска фотоволтаична асоциация
- Лицензиран за извършване на международен автомобилен превоз на товари
- Сертифициран сервизен партньор за соларна електроника на Fronius International GmbH, Австрия